Kastamonu Masaj Salonu Jale Hanım

Kastamonu Masaj Salonu Jale Hanım

Gündüzleri ve halka açık gezinti yerlerinde bile, Kastamonu Masaj Salonu
hanımın âşığı
32
ona, vücudunu mahvettiği yolunda herhangi bir işaret
yaparsa kadının bunun karşısında gülümsemesi gerekir.
Sonrasında erkeği azarlıyormuşçasına yüzünü çevirmesi, adamın
vücudunda bıraktığı izlere kızgın kızgın bakarak ona bunu
göstermesi gerekir. Erkek ve kadının böyle birbirlerinin
hoşuna gidecek şekilde davranması, yüz yıl geçse bile
aşklarının azalmasını önleyecektir.”
6. Değişik Pozisyonlar ve değişikBirleşme Çeşitleri
Bir “yüksek birleşme” durumunda Mrigi (Geyik) hanımı,
yenisini geniş tutacak şekilde uzanmalıdır;

“zayıf birleşme” durumunda özgü tini (Fil) hanımı yonisini
daraltarak erkeği karşılamalıdır; “eşit birleşme” durumundatarafların organik pozisyonda uzanmaları gerekir. Geyik ve fil
hanımlar için söylenenler Vadawa (Kısrak) kadınlar için de
geçerlidir. “Zayıf birleşme” durumunda kadının, arzusunu
çabucak doyum edecek ilaçlar alması gerekir.
Geyik hanım üç ayrı pozisyonda uzanabilir:
İyice açık pozisyon.
Alabildiğine açık pozisyon.
İndra’nın karısının pozisyonu.

Kastamonu Masaj Salonu

(1). Kadının başı aşağıda duracak şekilde, vücudunun orta
kısmını yukarıya doğru kaldırmasına “iyice açık pozisyon”
denir. Böyle bir durumda erkek kolayca girebilmek için krem
kullanmalıdır.
(2). Kadın kalçalarını yukarıya doğru kaldırır ve onları ayrık
meblağ; birleşme bu durumda olur. Buna
“alabildiğine açık pozisyon” denir.
(3). Kadın bacaklarını yana açar ve kalçalarını yerleştirir;
birleşme bu durumda olur. Buna “Indrani pozisyonu” denir
ve yalnızca uygulamayla öğrenilir. “Yüksek birleşme”
durumunda çok kolaylık sağlar.
Kenetlenme pozisyonu, “zayıf birleşme” ve “en zayıfbirleşme” durumunda
“abanma pozisyonu,” “sarmal pozisyon” ve “kısrak pozisyonu” ile beraber kullanılır.
Hanım ve adamın ikisinin de, bacaklarını üst üste koyarak
uzatmalarına
“kenetlenme pozisyonu” denir. İki türlüdür: Sırt üstü
pozisyonu ve yan pozisyon.
Yan pozisyonda adam ne olursa Kastamonu Masaj Salonu  olsun sol tarafına yatar, hanım da
sağ tarafına yatar. Kastamonu Mutlu Son Masaj Salonu
Kadınların sağ taraflarına yatmaları tüm hanımlarda
gözlenen bir kuraldır.Kenetlenme pozisyonunda birleşme başladıktan sonra
hanımın kalçalarıyla âşığına bastırmasına
“abanma pozisyonu” denir.33 hanımın kalçalarından birini erkeğin uyluğuna
yerleştirmesine “sarmal pozisyon”
denir.